Er etikken kommet for å bli?

Øyvind Kvalnes, filosof og førsteamanuensis ved BI, uttalte til Aftenposten om Panama Papers at det er feigt å snu det blinde øyet til områder av egen virksomhet hvor det trolig skjer lyssky aktiviteter.

I lys av den siste tidens avsløringer tar vi frem hans kommentar om tre sentrale byggeklosser for etikkarbeid.

God lesing!

Hilsen oss i BI Bank og Forsikring

Publisert: 20. april 2016 07:14   Sist oppdatert: 12. mai 2016 10:44