Skattemessig skille mellom aksje- og obligasjonsfond fjernes

I forslag til Statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å fjerne det skattemessige skillet mellom aksje- og obligasjonsfond og i stedet innføre en beskatning av verdipapirfond basert på størrelsen på innslaget av aksjer.

Forfatter: Høyskolelektor Per Jacobsen
Publisert: 31. januar 2016 20:17   Sist oppdatert: 1. februar 2016 20:56